POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNTA 2022

PUHTAAN VEDEN PUOLESTA

Yleistietoa | POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNTA 2022

YLEISTIETOA
Polvijärven eteläinen vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1989. Vuoden 2021 lopussa osuuskuntaan liittyneitä osakkaita oli 486 ja rakennettua putkistoa 189 kilometriä. Osuuskunta on puhtaan veden vesihuoltolaitos, joka toimitti vettä osakkailleen v. 2021 n. 91600 m3.  
 
Polvijärven eteläisen vesiosuuskunnan toiminta-alue kattaa Polvijärven kirkonkylästä länteen ja etelään suuntautuvat alueet. Osuuskunnalla on omat kaivot (3 kpl) ja pumppaamo, jotka sijaitsevat Sotkuman pohjavesialueella. 

Pumppaamolta runkoputkisto levittäytyy Solan, Sotkuman ja Kuorevaaran suuntiin sekä Joensuun tien suuntaisesti Kupinpuron ja Kylylahden kautta Horsmanahoon sekä kohti Haapovaaraa. Kuorevaaralta runkoputki jatkuu Niskaniemen kautta Kallioniemeen saakka. Myös lomakeskus Huhmari kuuluu osuuskunnan toiminta-alueeseen.

 Runkoputkisto on liitetty Huhmarisen kautta Joensuun kaupungin vesiverkostoon, lännestä Outokummun Itäisen vesiosuuskunnan verkostoon ja Kylylahdesta Polvijärven kunnan verkostoon. Verkoston yhteyksillä naapurialueiden vedentoimittajiin vesiosuuskunta pystyy takaamaan jatkuvan veden toimituksen myös häiriötilanteissa (esim. putkirikko) lähes kaikille  osuuskunnan jäsenille. 

Sähkökatkosten aikana veden toimitusta varmistavat pumppaamolla oleva dieselkäyttöinen automaattisesti päälle kytkeytyvä aggregaatti ja välipumppaamoilla käytössä olevat traktorikäyttöiset agregaatit.
 
OSUUSKUNTAAN LIITTYMINEN
Osuuskuntaan liitytään ottamalla ensin yhteyttä:
Jukka Mutanen 0503053614 tai Hannu Hirvonen 0408377337.
Liittymisestä osuuskunnan vesiverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus. Uusi jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.
 
HINNASTO
Liittymismaksu on 2200 euroa + osuusmaksu 336,38 euroa eli yhteensä 2536,38 euroa.
Vesimaksu on 0,61 euroa/m3 (sis. alv 24%)
Perusmaksu on  7,12 euroa/kk (sis. alv 24 %)